Reparation och underhåll av bullerplank

Underhåll och reparation

Många bullerskydd utsätts för hårda påfrestningar av såväl väder och vind som trafik. Vi underhåller och utför reparationer av alla sorters bullerskydd och kan rekonstruera de flesta modeller. 

Reparation av påkörda bullerskydd

Vi reparerar påkörda bullerskydd och åtar oss såväl små som stora skador. Påkörda bullerskydd har ofta stolpar som behöver gjutas om för att återfå stabiliteten och vi garanterar ett stadigt plank efter reparation.  

Underhåll och klottersanering

Även plank som inte utsatts för yttre åverkan kan behöva underhållas. Vi målar om och fräschar upp, och kan även applicera klotterskydd som effektivt skyddar planket mot klotter. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för att behålla såväl utseende som effektivitet hos bullerskydd.