Reflekterande bullerskydd

Jordbro Reflekterande bullerskydd

Ett plank har hårda ytor och kan därför reflektera och stöta bort bullret så att närområdet blir markant tystare. Ett reflekterande bullerskydd kan sägas skapa en ljudskugga samtidigt som ljuden från bullerskyddet reflekteras till vägens motsatta sida.

Jordbro - ett klassiskt och stilrent plank

Bullerskyddet Jordbro är ett klassiskt plank med en överkant av bockad plåt som ger en modern plägel. Jordbro passar i de flesta miljöer och beroende på fägval påverkas intrycket mycket.

Bullerplank byggda för att hålla

Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så det inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i miljön. Det kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra reflekterande bullerplank byggs som en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg eller fasadfärg.

Specifikation


- Platsbyggt bullerskydd!
- Lagervara!