Reflekterande bullerskydd

Ett plank har hårda ytor och kan därför reflektera och stöta bort bullret så att närområdet blir markant tystare. Ett reflekterande bullerskydd kan sägas skapa en ljudskugga samtidigt som ljuden från bullerskyddet reflekteras till vägens motsatta sida.

Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så det inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i miljön. Det kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra reflekterande bullerplank byggs som en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg (hydrofob-metoden).

Begär en kostnadsfri offert för ditt bullerskydd här!


Modeller:

Klicka på bilderna för mer information om varje modell.

Tänk på att ett reflekterande bullerskydd kan påverka andra människors ljudmiljö negativt, eftersom ljudet studsar mot det och istället reflekteras till andra sidan av vägen.