Reflekterande bullerskydd

Enskede Reflekterande bullerskydd

Ett plank har hårda ytor och kan därför reflektera och stöta bort bullret så att närområdet blir markant tystare. Ett reflekterande bullerskydd kan sägas skapa en ljudskugga samtidigt som ljuden från bullerskyddet reflekteras till vägens motsatta sida.

Enskede - ett specialdesignat bullerskydd med känsla för tradition

Bullerskyddet Enskede är specialdesignat och för tankarna till tradition och gedigen snickarglädje. Plankets ovansida bryter effektivt av genom den annorlunda strukturen och gör planket spännande att titta på. De kontrasterande färgerna gör också att planket upplevs som mindre kompakt och lägre än vad det är.

Bullerplank byggda för att hålla

Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så det inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i miljön. Det kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra reflekterande bullerplank byggs som en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg eller fasadfärg.

Specifikation


- Platsbyggt bullerskydd!
- Lagervara!