loading...

Skandinaviska bullerskydd

Vårt sortiment

Vi har ett brett sortiment av bullerskydd, för privatpersoner, företag och kommuner. Se hela vårt sortiment här.


När behövs bygglov?

Du behöver så gott som alltid ansöka om bygglov hos den kommun du bor i. 
Läs mer om bygglov för bullerskydd här.

Montera bullerskydd

Det är oerhört viktigt att ett bullerplank byggs av rätt material.
Läs mer om montage av bullerskydd här.


Planera bullerskydd

Placering, material och höjd är viktiga frågor i planeringen till exempel.
Vi hjälper dig att planera ditt bullerskydd.

Utförda projekt

Sedan 2007 har vi monterat kilometervis med bullerplank i olika modeller. Våra jobb är stora och små, korta och långa. Se några bullerskydd här.

Absorberande eller reflekterande?

Vad är skillanden?
Läs mer om reflekterande bullerskydd här.
Läs mer om absorberande bullerskydd här.

Skandinaviska Bullerskydd &
Skandinaviska Områdesskydd

Buller är ett ökande problem och på flera ställen ett hot mot vår hälsa. Lösningen heter kunskap: rätt bullerskydd kan dämpa bullret märkbart. Skandinaviska Bullerskydd är en del av Skandinaviska Områdesskydd, och vi bygger absorberande och reflekterande bullerskärmar i flera olika modeller, över hela Sverige.