Bidrag

Vid nybyggnation får bullernivån vid husfasaden inte överstiga 55 dB. Dessutom har du rätt till en skyddad uteplats på din tomt. Om bullernivån på din tomt är för hög, och du dessutom i övrigt uppfyller kraven för att beviljas bygglov för ett bullerskydd, kan det vara värt att undersöka möjligheten att få bidrag för ditt bullerskydd.

Vems ansvar är bullret?

Börja med att ta reda på vem som är ansvarig för väg som passerar utanför ditt hus. Oftast är det kommunens eller Trafikverkets väg, och då är nästa steg att kontakta den aktuella myndigheten och höra dig för om bidrag. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet medan kommunens tekniska kontor hanterar samma frågor för kommunala vägar.

Om bullernivån vid ditt hus överstiger de nationella riktvärdena kan du få ekonomiskt stöd för att bygga ett bullerskydd. Dock kräver ansökan att en bullermätning är gjord, vilket kan vara bra att känna till.

Börja med att ta reda på
vem som är ansvarig för den väg som passerar utanför ditt hus. Oftast är det kommunens eller Trafikverkets väg, och då är nästa steg att kontakta den aktuella myndigheten och höra dig för om bidrag.