Reflekterande bullerskydd

Lännersta Reflekterande bullerskydd

Ett plank har hårda ytor och kan därför reflektera och stöta bort bullret så att närområdet blir markant tystare. Ett reflekterande bullerskydd kan sägas skapa en ljudskugga samtidigt som ljuden från bullerskyddet reflekteras till vägens motsatta sida.

Lännersta - ett specialdesignat bullerskydd med tydliga trappningar

Bullerskyddet Lännersta är specialdesignat och ger en dramatisk känsla med dess tydliga trappningar även på mark sopm inte lutar. Det här är ett bullerskydd som inte försöker smälta in utan tillåts att sätta sin prägel på sin omgivning och verkligen gör den mer intressant.

Bullerplank byggda för att hålla

Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så det inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i miljön. Det kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra reflekterande bullerplank byggs som en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg eller fasadfärg.

Specifikation


- Platsbyggt bullerskydd!
- Lagervara!