Absorberande bullerskydd

Ett absorberande bullerskydd suger upp bullret så att det nästan försvinner från närmiljön. En ljudabsorberande kärna av stenull ger bästa möjliga förutsättningar att dämpa störande ljud i alla situationer.

Fördelen med ett absorberande bullerskydd är att ljudet inte reflekteras och på så sätt kan ge upphov till nya störande buller. Vårt absorberande bullerplank har en stenullskärna med 100mm tjocklek, ett skyddande UV-beständigt plastnät och svetsad panel 5/6/5.

Ett absorberande bullerplank kan även monteras med till exempel träpanel mot insida tomt och absorbent enligt ovan mot ljudkällan.

Begär en kostnadsfri offert för ditt bullerskydd här!

Ett absorberande bullerskydd kapslar in bullret så att mycket lite studsar tillbaka. Ljudskuggan på andra sidan om ett absorberande bullerskydd är lika effektiv som vid reflekterande bullerskydd.