2018 > 05

I Västerås har vi byggt drygt 100 meter bullerskydd för att förbättra ljudmiljön för en förskola. Planket är av modellen RB004 Renemo, med inslag av rutor av transparent makrolon. Planket är byggt i obehandlat trä som målats i röd färg.

Läs hela inlägget »