2018

Där här bullerskyddet av modellen RB001 Rosenvik är byggt i obehandlat trä som målats i röd färg. Planket är byggt i Huddinge och är 68 meter långt och en dryg meter högt.

Läs hela inlägget »

I Västerås har vi byggt drygt 100 meter bullerskydd för att förbättra ljudmiljön för en förskola. Planket är av modellen RB004 Renemo, med inslag av rutor av transparent makrolon. Planket är byggt i obehandlat trä som målats i röd färg.

Läs hela inlägget »