2017 > 11

Under hösten har vi byggt till ett tidigare bullerskydd för Norrköpings kommun. Planket är av modellen RB001 Rosenvik, med impregnerat virke och minerit mot marken.

Läs hela inlägget »