2016 > 09

OrganoWood är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat trä, som efterfrågas allt mer av kunder och beställare. OrganoWood är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd, skapar en vattenavvisande yta och ett förbättrat flamskydd. I Malmö byggde vi det här bullerskyddet med OrganoWood, i modellen RB001 Rosenvik.

Läs hela inlägget »