2016 > 06

Ett absorberande bullerskydd av typen NoiStop Geen har monterats i Lund under maj månad. Bullerskyddet är byggt i sektioner och är 135 meter långt och som högst tre meter högt, monterat på betongfundament och med stolpar i stål. NoiStop är ett smidigt och lättmonterat alternativ som är särskilt effektivt när montaget måste gå snabbt på grund av infrastruktur eller liknande.  

Läs hela inlägget »