2015 > 12

De smala spjälorna har setts på allt fler staket och spaljéer de senaste åren, och trenden finns förstås även inom bullerskyddens värld. Det här bullerskyddet med smalare spjälor byggde vi runt en villatomt, och träet smälter fint in i den grönskande omgivningen. Modellen heter NoiStop Wood Elba och byggs i moduler, vilket gör det enkelt även för hemmabyggaren.

Läs hela inlägget »