2015 > 07

Bullerdämpande byggnationer är inte bara till för att dämpa buller från fordon, och vi bygger även ljudabsorberande skydd för industrin.

Absorberande bullermaterial som NoiStop green passar bra och går att anpassa till alla önskvärda mått, och för den som så önskar passar bullerskyddet bra som spaljé för gröna klätterväxter.

Läs hela inlägget »