Personal

Skandinaviska Bullerskydd är en del av Skandinaviska Områdesskydd. Vi håller ett trettiotal personer i arbete, varav flertalet är montörer som arbetar över hela Sverige.  På kontoret arbetar vi för att hjälpa dig snabbt, effektivt och med hög service. Välkommen att kontakta oss!

Jimmy Ekman, VD
08-500 11 530
0709-400 429
Maila Jimmy!

 

Patrik Nyström, automatik
08-500 11 530
070-673 11 16
Maila Patrik!

 

Hanna Nowakowska, ekonomi
08-500 11 530
mobil
Maila Hanna!

 

Björn Karlsson, försäljning
08-500 11 530
073-673 32 44
Maila Björn!

 

Jonas Hedberg, projektledn. 
08-500 11 530
072-854 45 29
Maila Jonas!

 

Jenny Ekman, information
08-500 11 530
0708-519 419
Maila Jenny!

 

Christian Karlsson, försäljning
08-500 11 530
mobil
Maila Christian!

 

Christian Högberg, försäljning
08-500 11 530
070-797 07 05
Maila Christian!

 

Fredrik Larsson, lager
08-500 11 530
mobil
Maila Fredrik!

 

Robert Jansson, försäljning 
08-500 11 530
073-682 48 12
Maila Robert!

 

Anna Olsén, ekonomi
08-500 11 530
mobil
Maila Anna!